Uztici savu atpūtu
profesionāļiem!

Personas apliecinošie dokumenti

Pases deriguma termins lidojumiem

Atcerieties!
1. Pirms doties ceļojumā, ir īpaši svarīgi savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu pase būs derīga visu ceļojuma laiku.
2. Vērīgiem jābūt tiem iedzīvotājiem, kuru pases atlikušais derīguma termiņš tuvojas beigām, jo citas valstis parasti nosaka specifiskas ieceļošanas prasības – lai pase būtu derīga vēl vismaz 3 vai citos gadījumos pat 6 mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma.
3. Iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību, lai precizētu tās noteiktās prasības ceļošanas dokumentam.

Visas pārējās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ir derīgas gan ceļošanai, gan dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām.

Tālrunis informācijai - 8300 ( http://www.pmlp.gov.lv/ )


CEĻOŠANAI NEDERĪGĀS PASES:
Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot:
Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30.jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti);
Ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi.
Ceļošanai ārpus Šengenas un Eiropas Savienības, visām pasēm jābūt derīgām vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.

Sīkākā informācija LR Ārlietu Ministrijas Konsulārā departamenta mājas lapā

Pases izgatavošanas termiņš:
2 darba dienas vai 10 darba dienas.
Sīkākā informācija

Personas apliecība, ID karte.
Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Austrijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzija, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē (Lielbritānijā), Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Moldovā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā.

Latvijas nepilsoņiem braucieniem ārpus Latvijas ir nepieciešama derīga pase, nepilsoņa personas apliecība nav ceļošanas dokuments.
Sīkākā informācija

Iepriekš sazinieties ar konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases/eID kartes derīguma termiņam ieceļojot valstī (vēstniecību kontakti pieejami Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).

Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase.

Ceļojot ar mājdzīvniekiem, pārliecinieties vai dzīvnieka pasē ir nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinācijām, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts prasībām.
Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot:

Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30.jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti); Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10.aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, nav derīgas ceļošanai no 2017. gada 20. Novembra.

Lūdzam pārliecināties pirms ceļojuma vai ir nepieciešama ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem.
Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai. Gadījumā, ja jūs nozaudējat pasi vai ja jums tā tiek nozagta, jums pēc palīdzības ir jāvēršas tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā vai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (diennakts tālrunis ekstremālām situācijām T: +371 26 33 77 11).
Uz ārzemēm var doties tikai ar derīgu ceļošanas dokumentu (pasi, eID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanas dokuments būtu derīgs ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena). Mēs iesakām noskaidrot šo jautājumu pirms izbraukšanas, un nepieciešamības gadījumā nomainīt ceļošanas dokumentu vai pagarināt tā derīguma termiņu.

Norādītajai informācijai ir informatīvs raksturs.
Aktuālo informācikju lūdzam precizēt valsts instancijas!

Antario SIA ir noslēdzis 2016.gada 6.jūnijā līgumu Nr. SKV-TL-2016/16 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
home