Uztici savu atpūtu
profesionāļiem!

Pirms Lidojuma Informācija

Kāpēc cilvēki ķer savu bagāžu, kad lidmašīna veic piespiedu nosēšanos?

Lidojuma laiks

Visa informācija ir norādīta ceļojuma dokumentos. Pirms katra brauciena pārbaudiet lidojuma laiku. Dienu pirms ieplānotās izlidošanas lidojuma laiku var pārbaudīt sazinoties ar tūroperatoru vai http://www.riga-airport.com/. Informāciju par atgriešanās lidojumu Jums sniegs TUI pārstāvis, kā arī to varat noskaidrot viesnīcas reģistratūrā vai apskatot TUI informācijas stendu.
Tūroperators neuzņemas atbildību par apstākļiem, kurus nav iespējams ietekmēt sakarā ar lidojuma laiku maiņu sakarā ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem (piemēram, nelabvēlīgi laika apstākļi, streiki, tehniski iemesli vai drošības trūkimi, kas ietekmē gaisa pārvadātāja darbību utt.).

Lidosta

Reģistrēšanās uz čarterreisu notiek lidostā. Pasažieriem jāierodas lidostā ne vēlāk kā 2 stundas pirms lidojuma, lai varētu reģistrēties laikā un pabeigt visas robežas un muitas pārbaudes.
Reģistrētā bagāža tiek nodota reģistrējoties, sēdvietas lidmašīnā tiek piešķirtas arī reģistrācijas laikā. Iekāpšanas izeja parasti tiek slēgta 30 līdz 45 minūtes pirms lidojuma. Antario nav atbildīgs par nokavētu lidojumu. Šajā gadījumā kompensācija netiek sniegta. Gaisa pārvadātājam ir tiesības atteikt iekāpšanu pasažierim, ja tā garīgais vai fiziskais stāvoklis, tostarp intoksikācija ar alkoholu vai narkotikām, var apdraudēt savu, citu pasažieru, apkalpes, kā arī citu pārvadātāja noteikumos norādītos iemeslu dēļ. Lidmašīnā tūristi tiek aicināts uzvesties atbildīgi un ievērot aviācijas drošības prasības. Uzvedības noteikumu pārkāpumi lidmašīnā ir pakļauti administratīvai atbildībai. Šādā gadījumā gaisa pārvadātājam vai ceļojuma rīkotājam nodarītais zaudējums jāmaksā pasažierim, kas nodarījis kaitējumu.

Neparedzētu apstākļu dēļ (laika apstākļi, neparedzētas tehniskas problēmas, kas apdraud lidojuma drošību, streiki, kas ietekmē apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbības ierobežošanu utt.) var mainīties aviobiļetē un/vai tūrisma pakalpojumu līgumā norādītais izlidošanas laiks.

Bagāža

No divu gadu vecuma katram pasažierim ir atļauts bez papildu maksas pārvadāt 15-20 kg reģistrētas bagāžas un 5 kg rokas bagāžas, ja aviokompānija nav noteikusi savādāk. Ja vienā reģistrētās bagāžas vienībā tiek pārvadātas vairāku personu mantas, tad šīs bagāžas svars nedrīkst pārsniegt 32 kg. Par nereģistrētās bagāžas drošību un saglabāšanu rūpējas pats pasažieris, savukārt, par reģistrētās bagāžas drošību un saglabāšanu lidojuma laikā ir atbildīga aviokompānija. Par katru reģistrētās bagāžas virssvara kilogramu var tikt pieprasīta papildu samaksa, kas maksājama attiecīgajā lidostā. Arī par nestandarta bagāžas (vindsērfinga, akvalangista aprīkojuma, slēpju un tml.) pārvadāšanu var tikt iekasēta papildus maksa (tāda veida bagāža nav iekļauta bezmaksas pārvadājamās bagāžas normā). Papildu maksas par bagāžu nosaka aviokompānija un attiecīgā lidosta. Neiesakām reģistrētajā bagāžā pārvadāt viegli plīstošas un ļoti vērtīgas lietas! Iesakām reģistrētajā bagāžā ievietot Jūsu vizītkarti vai jebkuru kontaktinformāciju, lai bagāžas pazušanas gadījumā, to varētu viegli identificēt.
Pazaudēšanas vai sabojāšanas iespējamības dēļ reģistrētajā bagāžā nav ieteicams vest vērtīgus priekšmetus (piem., naudu, atslēgas, medikamentus, medicīniskos dokumentus, brilles, fotoaparātus, videokameras un citas vērtīgas elektronikas vai tehnikas ierīces un to aksesuārus, juvelierizstrādājumus, dārgmetālus, mūzikas instrumentus, vērtspapīrus, vērtīgus mākslas darbus, biznesa dokumentus, pases vai citus personas identifikācijas dokumentus).

Priekšmeti, kurus aizliegts pārvadāt reģistrētajā bagāžā (plašāk http://www.caa.lv):

sprāgstierīces, ieskaitot detonatorus, spridzekļus, granātas, mīnas un šāviņus; gāzes, ieskaitot propānu un butānu; degšķidrumus, ieskaitot benzīnu un metanolu; ugunsnedrošas cietvielas un reaģentus, ieskaitot magniju, aizdedzināšanas līdzekļus, pirotehniku un signālraķetes; oksidējošas vielas un organiskos peroksīdus, ieskaitot balinātājus un automašīnu korpusa kosmētiskā remonta līdzekļus; toksiskas vai infekciju izraisošas substances, ieskaitot žurku indi un inficētas asinis; radioaktīvas vielas, ieskaitot medicīniskos vai komerciālos izotopus; koroziju izraisošas vielas, ieskaitot dzīvsudrabu un transportlīdzekļu akumulatorus; transportlīdzekļu degvielas apgādes sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka rokas bagāžā ir atļauts pārvadāt nelielu šķidruma daudzums. Šķidrumiem 100 ml vai mazāka tilpuma traukos jābūt ievietotiem caurspīdīgā, atkārtoti aizveramā 1 litra tilpuma maisiņā Vienam pasažierim var būt viens.

Ja bagāža kavējas, pasažierim par kavēšanās faktu nekavējoties rakstiski jāinformē aviopārvadātājs. Ja bagāžas kavēšanās dēļ pasažierim ir nodarīti zaudējumi (nācies iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus), aviopārvadātājam ir jāiesniedz rakstiska pretenzija ne vēlāk kā 21 dienas laikā no bagāžas saņemšanas dienas. Ja saņemtā bagāža ir sabojāta, pasažierim rakstiska pretenzija jāiesniedz ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Ja bagāža neatrodas 21 dienas laikā, tā tiek atzīta par pazudušu vai sabojātu, rakstiska prasība par zaudējumu atlīdzību ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk. Ja aviokompānija atsakās apmierināt prasību, pasažierim ir tiesības 2 gadu laikā vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Aviokompāniju atbildība bagāžas sabojāšanas, nozaudēšanas un kavētas piegādes gadījumos nepārsniedz 1131 SDR (speciālās aizņēmuma tiesības) – ap 1320 EUR. Aviokompānija nav atbildīga par kaitējumu, kas radies bagāžas kavētas piegādes dēļ, ja tiek pierādīts, ka tā, tās darbinieki, pārstāvji ir veikuši visus pieejamos saprātīgos pasākumus, lai no šāda kaitējuma izvairītos, vai arī, ka viņiem nebija iespējams šādus pasākumus veikt.

Ja bagāža tiek pazaudēta vai kavējas tās piegāde, pasažierim ir tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus, bez kuriem viņš nevar iztikt ceļojuma laikā. Nav konkrēta priekšmetu saraksta, kurus pasažieris drīkst iegādāties. Tie var būt pirmās nepieciešamības higiēnas piederumi, bet ja nepieciešams doties uz svarīgu tikšanos, par pirmās nepieciešamības priekšmetu var tikt atzīts arī uzvalks un tml. Pasažierim nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot savas tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus, jo nolūkā saņemt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem viņam vajadzēs aviosabiedrībai pierādīt iegādāto priekšmetu nepieciešamību.

Antario SIA ir noslēdzis 2016.gada 6.jūnijā līgumu Nr. SKV-TL-2016/16 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
home